2018 State of the Enterprise Datacenter: Undersökningsrapport

Thumb original se   nutanix 2018 survey full report roboto sve

Vad händer egentligen i datacentret, i molnet och inom IT i allmänhet? Såväl evolution som revolution. Då molnet fortsätter sin
marsch in i affärsvärlden och den hyperkonvergerade infrastrukturen fortsätter integreras i datacentret är det naturligt – och
viktigt – att förstå hur människor känner angående dessa teknologier och de konsekvenser som de har.

Då IT-området fortsätter sin oundvikliga resa in i framtiden uppkommer dessutom frågor kring vilka verktyg och tjänster som
kommer att hamna i toppen av pyramiden – och vilka som kommer att bli mindre populära.

View e-book
Unknown
Date: 7 February 2019, 0:00 am   |   Provider: Nutanix UK Ltd   |   Size: 3.63 MB   |   Language: Swedish